Kulüp İşlemleri

 

 

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2 Spor Kulübü Tüzüğü
3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet).docx
7 Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.).docx

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi.docx
2 Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi
3 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
4 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
5 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1.Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğu Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER
1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
3 Yerleşim Yeri Değişikliği

 

SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ

 

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği
2 Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi
3 Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi
5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri
6 Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler
7 Spor Kulübü Bilgi Formu

 

SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu Tıklayınız
2 Kulüp Alındı Belgesi
3 Ayni Bağış Alındı Belgesi Tıklayınız
4 Yetki Belgesi

 

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu
2 Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği
3 Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
4 Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik
5 Kulüplere Yardım (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği)

 

İLETİŞİM

AbdurrahmanGazi Mahallesi İskele Caddesi No:230 TUŞBA / VAN 

0432 217 70 30 (Dahili 500-501-502-503504) Van İl Müdürlüğü