"15 TEMMUZ ” KONULU ŞİİR, KOMPOZİSYON VE RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

21.06.2021

Yarışmanın Amacı:15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu yarışma ile vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık aşkı ve millî birlik, beraberlik duygularının yeni yetişen nesle en iyi şekilde anlatılması; gençliğe a atfedilen önemin vurgulanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu: Yapılacak yarışmada hazırlanacak eserler vatan sevgisi, bağımsızlık, Milli birlik ve beraberlik konularından biri ya da birkaçına vurgu yapılabilecektir.

Yarışmanın Kategorileri:

 • Kompozisyon Kategorisi: 14-24 yaş aralığında herkes başvurabilir

  Bu kategoride öğrenciler EK1’de yer alan taahhütnamenin yanı sıra, öğrenci belgelerini de başvuru esnasında teslim edeceklerdir.

 • Resim Kategorisi: Bu kategoride 14-24 yaş aralığında herkes başvurabilir.
 • Şiir Kategorisi: Bu kategoriye 14-24
 • Başvuru Tarihi ve Şekli: Son başvuru tarihi 14 Temmuz 2021 günü mesai bitimine kadardır.

Başvurular Van ili sınırları içinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tüm Gençlik Merkezilerine yapılabilir.

Kompozisyon ve Şiir kategorisinde başvuru yapanlar eserlerini word dosyası halinde seda.akyurek@gsb.gov.tr mail adresine gönderebilirler. Resim kategorisinde başvuru yapanlar da eserlerini jpeg formatında seda.akyurek@gsb.gov.tr adresine mail atabileceklerdir. Yarışmaya katılacak öğrenciler, EK-1’de yer alan kişisel ve iletişim bilgilerinin yer aldığı Taahhüt Formunu doldurarak imzalayacaklardır. Yarışmacılar eserlerini ve taahhütnamelerini kendilerine en yakın gençlik merkezlerine teslim edecektir.

Eserlerde Aranacak Şartlar:

            Kompozisyon Kategorisi:

 • Eserler özgün, daha önce herhangi bir dijital ya da yazılı platformda yayınlanmamış eserlerden oluşacaktır.
 • Eserler Türkçe dil ve söyleyiş kurallarına uygun olarak yazılacaktır.
 • Eserler bilgisayarda word formatında, times new roman yazı tipi ile 12 punto, 1.5 satır aralıklı ve 1000-2100 karakter sayısı aralığında yazılacaktır.

   

   Resim Kategorisi:

   

 • Resimlerde kullanılacak teknik, katılımcıların tercihine bırakılmıştır. Yarışmacılar kara kalem, Kuru boya, pastel, yağlıboya, akrilik, guaj, kolaj vb. her türlü teknikte çalışılmış eserleri ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya gönderilen eserler, en az A3 boyutlarında (29,7x42 cm) veya en fazla 35x50 cm boyutlarında resim kağıdı üzerine olacaktır.
 • Eserlerin ön yüzünde isim, imza vb. bilgi olmayacaktır. Tüm eserlerde eser sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri kapalı zarf içinde eserin arkasına iliştirilerek teslim edilecektir.

            Şiir Kategorisi

 • Bir şair, yarışmaya bir şiir ile katılabilir.
 • Eserler özgün, daha önce herhangi bir dijital ya da yazılı platformda yayınlanmamış eserlerden oluşacaktır.

 • Şiirlerde tarz ve ekol sınırlaması yoktur.
 • Şiirler Türkçe’nin dil ve yazı kurallarına uygun olmalıdır.
 • Şiirin konusu vatan, millet, bayrak temalı konulardan olacaktır.

Ödüllendirme ve Ödül Töreni:

Her üç kategoride dereceye giren ilk 3 yarışmacıya akıllı saat hediyesi takdim edilecektir.

Eser İnceleme Komisyonunca belirlenecek ilk üç dereceye giren eserlerin sahipleri, ödüllerini Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15.07.2021 günü saati ve yeri daha sonra belirlenecek şekilde verilecektir.

Dereceye girenler Van gençlik Merkezleri sosyal medya hesaplarından 14.07.2021 günü saat 21.00’da ilan edilecektir.

15 temmuz Resim ve Kompozisyon Yarışması Şartnamesi.docx